(BĐT) - Cục Thuế Quảng Ninh vừa công khai thông tin 361 doanh nghiệp (DN) nợ thuế, tiền phạt, tiền đất, tiền chậm nộp thuế. Trong đó, có một số doanh nghiệp nợ thuế lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Cụ thể, Công ty CP Thống Nhất 508 nợ hơn 288 tỷ đồng; Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nợ hơn 86 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Cái Lân nợ gần 87 tỷ đồng; Công ty TNHH Tập đoàn Xuân Lãm nợ hơn 83 tỷ đồng...

Năm 2020, Cục Thuế Quảng Ninh được giao dự toán phấn đấu thu ngân sách nội địa đạt tối thiểu 37.000 tỷ đồng. Để hoàn thành dự toán thu ngân sách, cùng với việc hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất, Cục Thuế Quảng Ninh đang thực hiện nhiều giải pháp thu hồi nợ thuế, không để nợ mới phát sinh. Đồng thời, tập trung rà soát, phân loại lại tất cả các khoản nợ thuế, qua đó đề ra giải pháp thu đúng, thu đủ các khoản nợ vào ngân sách nhà nước, nỗ lực kéo giảm nợ thuế về dưới 5% trên tổng thu ngân sách được giao.