(BĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long vừa ký ban hành Kế hoạch kịch bản tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2019 tỉnh Quảng Ninh. Từ phân tích các yếu tố thuận lợi và khó khăn, tỉnh Quảng Ninh đã lựa chọn phương án tăng trưởng kinh tế (GRDP) cả năm 2019 đạt trên 11,6%, tăng 0,5% so với năm 2018. Chỉ tiêu quý I, tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 10,1%, quý II tăng 12,4%, quý III tăng 11,7% và quý IV tăng 12,1%.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Bản Kế hoạch của tỉnh Quảng Ninh dự báo các nhân tố tăng trưởng quan trọng trong năm 2019 đầu tiên là Chính phủ tập trung chỉ đạo các giải pháp mạnh mẽ để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong năm 2019.

Với Quảng Ninh, hệ thống các công trình, dự án động lực của Tỉnh đưa vào sử dụng như đường cao tốc nối TP. Hạ Long với TP. Hải Phòng, đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn… sẽ phát huy hiệu quả, tác động lan tỏa tích cực. Ngành than tiếp tục có nhiều triển vọng với mục tiêu tăng trưởng 8 - 9% cũng là một nhân tố thúc đẩy tăng trưởng của Tỉnh.  Các nhân tố quan trọng khác là cải cách hành chính, môi trường đầu tư, kinh doanh cải thiện, các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục được triển khai mạnh mẽ…