(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có kiến nghị gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất (giai đoạn 1).
Phối cảnh Dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất

Phối cảnh Dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất

Theo đó, tiến độ thực hiện của Dự án giai đoạn 1A được điều chỉnh từ quý III/2016 đến quý II/2018 thành trong vòng 18 tháng, kể từ thời điểm được bàn giao đất; Dự án giai đoạn 1B được điều chỉnh từ quý III/2018 đến quý II/2019 thành trong vòng 12 tháng, kể từ thời điểm được bàn giao đất.

Lý do điều chỉnh là do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nên tiến độ thực hiện Dự án bị chậm so với cam kết tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp. Nhà đầu tư - Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt đã có đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án.

Dự án có tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 2.025 tỷ đồng. Diện tích sử dụng đất của Dự án giai đoạn 1 khoảng 319 ha, trong đó giai đoạn 1A khoảng 166 ha, giai đoạn 1B khoảng 153 ha.