(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản đốc thúc các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương hoàn thành các thủ tục để thu hồi vốn ứng trước của tất cả các dự án thuộc Tiểu dự án 1 - Chương trình 30a được giao kế hoạch trong năm 2020 trong tháng 5/2020. Đồng thời chỉ đạo, đôn đốc các ban quản lý dự án thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, đảm bảo giải ngân tối thiểu 60% kế hoạch vốn được giao đến ngày 30/9/2020. Riêng đối với kế hoạch vốn năm 2019, được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2020 (vốn chuyển nguồn) đến ngày 30/6/2020 phải giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn giao.

Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi, căn cứ vào kết quả giải ngân của các dự án đến hết ngày 21/7/2020 và đề xuất của các chủ đầu tư, kịp thời tham mưu, trình UBND Tỉnh xem xét, điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2020 trước ngày 20/8/2020. Trong đó, điều chỉnh giảm đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp và đề xuất bổ sung vốn cho các dự án có tiến độ giải ngân nhanh, có nhu cầu vốn, đặt mục tiêu đến cuối tháng 9/2020, giải ngân các dự án đạt tối thiểu là 60% kế hoạch và đảm bảo đạt 100% kế hoạch vốn giao vào cuối năm 2020.