(BĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xử lý, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn Tỉnh (Ban Chỉ đạo 533).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Mục tiêu của việc thành lập Tổ giúp việc là nhằm kịp thời cung cấp các thông tin, tài liệu và giúp việc cho Ban Chỉ đạo 533 trong quá trình triển khai nhiệm vụ.