(BĐT) - Dự án Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi (đợt 1) vừa được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

Theo đó, giá trị quyết toán của Dự án được duyệt là 65,157 tỷ đồng. Trong đó, vốn của Ngân hàng Thế giới (WB) là 51,277 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh Quảng Ngãi là 13,88 tỷ đồng.

Dự án do Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Địa điểm xây dựng là tại Khu bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt Nghĩa Kỳ thuộc xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Dự án được khởi công từ tháng 1/2018 và hoàn thành vào tháng 12/2019.