(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa chỉ đạo về việc báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, các ban quản lý chuyên ngành khẩn trương đề xuất phương án điều chuyển vốn năm 2019. Đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện, giải ngân hoàn thành kế hoạch vốn được giao, nhất là nguồn vốn năm 2018 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2019 và vốn ngân sách trung ương.

Đối với những dự án trọng điểm do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Tỉnh làm chủ đầu tư, UBND Quảng Ngãi yêu cầu khẩn trương xây dựng kế hoạch, tiến độ triển khai thực hiện từ nay đến cuối năm 2019. Trong đó, Ban phải xác định rõ trách nhiệm của Trưởng ban, Phó trưởng ban và các sở, ngành liên quan.

Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan rà soát tình hình giải ngân các nguồn vốn thuộc kế hoạch năm 2019, tham mưu và trình UBND Tỉnh điều chuyển vốn lần 1 trước ngày 23/9/2019 để báo cáo Chính phủ trước ngày 25/9/2019.