(BĐT) - Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, tính đến quý I/2019, có 2/4 doanh nghiệp nằm trong kế hoạch cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước trong giai đoạn 2017 - 2020  thuộc phạm vi quản lý của Tỉnh đã hoàn thành cổ phần hóa; 2 doanh nghiệp còn lại dự kiến hoàn thành trong năm nay.
Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi đã hoàn thành cổ phần hóa và thoái vốn. Ảnh minh họa: Internet

Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi đã hoàn thành cổ phần hóa và thoái vốn. Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, 2 doanh nghiệp đã hoàn thành cổ phần hóa và thoái vốn là Công ty TNHH MTV Nông, lâm nghiệp 24/3 Quảng Ngãi và Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi.

Đối với 2 doanh nghiệp còn lại, Công ty TNHH MTV Đầu tư, Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi đã hoàn thành việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện cổ phần hóa và chỉ định thầu đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp. Ban Chỉ đạo cổ phần hóa đang phối hợp với Công ty thực hiện các công việc tiếp theo.

Đối với Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, theo kế hoạch ban đầu, doanh nghiệp này thuộc đối tượng thoái vốn trong năm 2018, tuy nhiên, sau đó UBND Tỉnh đề nghị điều chỉnh kế hoạch thoái vốn sang năm 2019.