(BĐT) - Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi, tính từ đầu năm đến ngày 31/5/2021, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn Tỉnh đạt 3,3%, cao hơn so với cùng kỳ năm 2020 và cao hơn mức bình quân chung của cả nước (3,1%).

Mặc dù ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các chủ đầu tư, tuy nhiên, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND Tỉnh, các chủ đầu tư không được chủ quan, lơ là trong việc triển khai nhiệm vụ. Tất cả phải quán triệt và tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, không để kéo dài sang tháng 1/2022.

Một trong những điểm nghẽn cản trở việc triển khai thi công các dự án và ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Do đó, Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải tập trung quyết liệt, hỗ trợ chủ đầu tư đẩy nhanh việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao cho các đơn vị thi công để triển khai thực hiện dự án.

Để có vốn bố trí cho các dự án đầu tư xây dựng đã được phân bổ ngay từ đầu năm, sở, ngành, địa phương phải đẩy mạnh các giải pháp tăng thu ngân sách, đặc biệt là nguồn thu từ khai thác quỹ.