Mục tiêu thu tiền sử dụng đất trong năm 2022 của tỉnh Quảng Ngãi khá cao. Do đó, tỉnh này sẽ có lộ trình thu cụ thể để thu đạt kế hoạch đề ra.
 Năm 2022, tỉnh Quảng Ngãi đặt kế hoạch thu trên 3.300 tỷ đồng từ tiền sử dụng đất.

Năm 2022, tỉnh Quảng Ngãi đặt kế hoạch thu trên 3.300 tỷ đồng từ tiền sử dụng đất.

Theo kế hoạch thu tiền sử dụng đất vừa được Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Quảng Ngãi công bố, dự kiến thu tiền sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh khoảng 3.318 tỷ đồng. Trong đó, thu tiền sử dụng đất từ các dự án bất động sản thực hiện đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước khoảng 575,6 tỷ đồng; dự án đấu giá quyền sử dụng đất do cấp tỉnh quản lý dự kiến khoảng 2.524,8 tỷ đồng; dự án đấu giá quyền sử dụng đất do UBND cấp huyện quản lý dự kiến khoảng 217,7 tỷ đồng.

Trong đó, trách nhiệm thu của cấp tỉnh có 23 dự án, được đưa vào thu tiền sử dụng đất trong năm 2022 và được chia theo lộ trình, gắn với dự án cụ thể, kéo dài từ quý I đến quý III/2022. Trong quý I, tổ chức thu tiền sử dụng đất của 8 dự án, quý II thu của 7 dự án và quý III thu của 8 dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã có chỉ đạo liên quan đến nội dung này. Theo ông Minh, những năm trước, tỉnh Quảng Ngãi đề ra số thu từ nguồn thu tiền sử dụng đất khá lớn, nhưng việc thực hiện chưa đạt yêu cầu. Nguyên nhân do chưa giao trách nhiệm cụ thể đến từng đơn vị, địa phương, chưa có phương án khả thi.

Trong năm 2022, tỉnh đề ra mục tiêu thu tiền sử dụng đất khá cao nhưng với quyết tâm cao ngay từ đầu năm và phương án thu hiệu quả, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, việc thu này sẽ có tính khả thi.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường trách nhiệm, giải quyết kịp thời các thủ tục cần thiết để triển khai thu tiền sử dụng đất theo kế hoạch đã đề ra. Việc đưa ra đấu giá hoặc đấu thầu cần tuân thủ đúng quy định, trong đó, việc xây dựng giá phải sát với thực tế, đảm bảo công tác đấu giá, đấu thầu đạt kết quả.

Theo Dân trí