(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa đề xuất với HĐND Tỉnh về chủ trương đầu tư 10 dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C, trong đó có 8 dự án khởi công mới năm 2019 và 2 dự án điều chỉnh.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Trong 8 dự án dự kiến khởi công mới năm 2019, có 4 dự án nhóm B với tổng vốn đầu tư là 839,709 tỷ đồng, 4 dự án trọng điểm nhóm C có tổng vốn đầu tư là 238,89 tỷ đồng. 2 dự án dự kiến chủ trương điều chỉnh, 1 dự án nhóm B khởi công mới năm 2018 có tổng mức đầu tư 111,736 tỷ đồng và 1 dự án nhóm B khởi công mới năm 2019 với tổng mức đầu tư là 126 tỷ đồng.