(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đầu tư xây dựng công trình xây dựng hạ tầng các hạng mục phụ trợ thuộc quy hoạch Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ (giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư 230 tỷ đồng, sử dụng ngân sách tỉnh Quảng Ngãi.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, quý II/2022 sẽ đấu thầu rộng rãi 2 gói thầu thuộc Dự án, gồm: Gói thầu số 02 Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (giá gói thầu là 1,471 tỷ đồng); Gói thầu số 11 Thi công xây dựng toàn bộ công trình (giá gói thầu là 69,108 tỷ đồng).

Gói thầu số 06 Giám sát thi công xây dựng của Dự án (giá gói thầu là 1,647 tỷ đồng) sẽ do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ Quảng Ngãi tự thực hiện.