(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi đang lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất (đợt 2) Dự án Khu tái định cư kết hợp phát triển quỹ đất phục vụ cho Dự án Xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi. Tài sản bán đấu giá được người có tài sản công khai với giá khởi điểm hơn 53,4 tỷ đồng.
Ảnh minh họa internet

Ảnh minh họa internet

Tài sản bán đấu giá gồm 90 lô đất ở với tổng diện tích 10.106,4 m2; diện tích mỗi lô đất từ 104,5 - 176,3 m2; đơn giá đất được phê duyệt là 1,5 triệu đồng/m2. Các lô đất được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các tổ chức đấu giá nộp hồ sơ đăng ký thực hiện bán đấu giá trực tiếp hoặc gửi đển địa chỉ của Trung tâm. Thời gian hết hạn nhận hồ sơ là ngày 31/5/2021.

Tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng các tiêu chí về năng lực kinh nghiệm đã và đang thực hiện các hợp đồng tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất có số lượng lô đất >= 90 lô hoặc giá khởi điểm của quỹ đất đấu giá >= 53,4 tỷ đồng trong 3 năm gần nhất (2019 - 2021). Tài liệu chứng minh uy tín của tổ chức đấu giá tài sản thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó… Tổ chức đấu giá tài sản phải có phương án tổ chức cuộc bán đấu giá khả thi và hiệu quả…