(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Tờ trình HĐND Tỉnh về dự kiến xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 với tổng số vốn là 29.729,797 tỷ đồng.

Trong đó, ngân sách Trung ương là 5.126,997 tỷ đồng (vốn trong nước là 4.841 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 285,153 tỷ đồng), vốn ngân sách địa phương của Tỉnh là 24.602,8 tỷ đồng.

UBND Tỉnh dự kiến chi đầu tư xây dựng cơ bản tập trung là 12.750,8 tỷ đồng; chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất là 11.250 tỷ đồng (tăng hơn 1.250 tỷ đồng so với phê duyệt của HĐND Tỉnh tại vào tháng 4/2021, để tạo nguồn trả tạm ứng ngân quỹ nhà nước nhằm bù hụt thu năm 2020); chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết là 602 tỷ đồng (chưa bao gồm chi từ nguồn bội chi là 2.402,432 tỷ đồng và chi đầu tư phát triển khác khoảng 100 tỷ đồng).