(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có báo cáo về tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn Tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2020.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, tổng kế hoạch vốn giao đầu năm của Tỉnh là 4.914,6 tỷ đồng, tính đến ngày 30/6/2020, vốn giải ngân đạt 1.287,7 tỷ đồng, đạt 26,2% kế hoạch vốn. Trong đó, nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ giao năm 2020 theo kế hoạch là 1.838,7 tỷ đồng, đã giải ngân được 516,236 tỷ đồng, đạt 28,07 kế hoạch vốn. Nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương là 3.075,9 tỷ đồng, Tỉnh đã giải ngân được 771,524 tỷ đồng, đạt 25,08% kế hoạch vốn.

Đối với kế hoạch vốn kéo dài năm 2019 sang năm 2020 trị giá 728,461 tỷ đồng, Tỉnh đã giải ngân được 175,705 tỷ đồng, đạt 24,12%.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Quảng Ngãi, tỷ lệ giải ngân trong 6 tháng đầu năm 2020 trên toàn Tỉnh là thấp, chưa đạt kế hoạch, nhiều dự án thực hiện còn chậm, chưa đạt yêu cầu.