(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa quyết định phân bổ hơn 40,8 tỷ đồng thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Kính phí từ nguồn vốn Bộ Giao thông vận tải bố trí thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối Quốc lộ 1 đến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và đường ven biển tỉnh Quảng Nam (đoạn thuộc tuyến Quốc lộ 40B) cho UBND TP. Tam Kỳ và UBND huyện Phú Ninh.

Theo đó, UBND tỉnh phân bổ cho UBND TP. Tam Kỳ hơn 26,8 tỷ đồng; UBND huyện Phú Ninh 14 tỷ đồng.

UBND tỉnh giao TP. Tam Kỳ và huyện Phú Ninh khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án; quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, thực hiện chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án được phê duyệt và thanh, quyết toán theo quy định hiện hành; báo cáo tình hình thực hiện cho Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, báo cáo UBND Tỉnh.