Quảng Nam kêu gọi đầu tư Cụm công nghiệp Rừng Cấm

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tổng mức đầu tư Dự án Cụm công nghiệp Rừng Cấm khoảng 45 tỷ đồng. Trong đó, sơ bộ chi phí thực hiện Dự án là 38 tỷ đồng; sơ bộ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 7 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện Dự án từ năm 2023 đến hết năm 2025…
Tổng mức đầu tư Dự án Cụm công nghiệp Rừng Cấm khoảng 45 tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Tổng mức đầu tư Dự án Cụm công nghiệp Rừng Cấm khoảng 45 tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cho biết, Sở đã có thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đề xuất thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Rừng Cấm.

Cụ thể, Cụm công nghiệp Rừng Cấm có diện tích sử dụng đất khoảng 13,8 ha, thuộc xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước. Dự án sẽ đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm các hạng mục: san nền, giao thông, thoát nước mưa, cấp điện, cấp nước, điện chiếu sáng, cảnh quan cây xanh, thoát nước thải, vệ sinh môi trường và những công trình thiết yếu.

Về hiện trạng sử dụng đất, đất ở có diện tích 1.088 m2; đất trồng cây hàng năm khác là 132.622 m2; đất giao thông 1.234 m2…

Tổng mức đầu tư Dự án Cụm công nghiệp Rừng Cấm khoảng 45 tỷ đồng. Trong đó, sơ bộ chi phí thực hiện Dự án là 38 tỷ đồng; sơ bộ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 7 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện Dự án từ năm 2023 đến hết năm 2025. Thời gian hoạt động của Dự án dự kiến 50 năm.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, mục tiêu đầu tư là xây dựng Cụm công nghiệp Rừng Cấm với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sản xuất và làm việc tốt nhất, đảm bảo phát triển ổn định, bền vững, phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ của địa phương, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư