(BĐT) - Theo Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Quảng Nam, lũy kế 3 năm (2016 - 2018), tổng nguồn vốn được huy động xây dựng nông thôn mới ở Quảng Nam đạt hơn 8.771 tỷ đồng.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, từ năm 2016 đến 2018, ngân sách nhà nước đầu tư cho Chương trình Xây dựng NTM hơn 4.627 tỷ đồng, chiếm gần 53%; vốn tín dụng chiếm 38,5%; huy động doanh nghiệp, hợp tác xã chiếm 2,7% và nhân dân đóng góp quy ra giá trị chiếm gần 6%. Tính đến hết tháng 1/2019 đã thực hiện giải ngân, đạt 87,6%. Cùng với đầu tư hạ tầng nông thôn, các huyện, thị chú trọng phát triển hình thành hơn 350 mô hình sản xuất kinh doanh mới có hiệu quả, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt gần 31,6 triệu đồng/năm và tỷ lệ hộ nghèo còn 7,6%.