(BĐT) - Trên tổng diện tích đất được giao này, Chi nhánh Bất động sản Công ty CP Vinaconex 25 (Vinaconex 25 tại Đà Nẵng) sẽ đầu tư các hạng mục đất ở đô thị, đất liền kề, biệt thự và các hạng mục công cộng khác.

Ngày 25/3, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quyết thu hồi diện tích 13.892,60 m2 đất tại thị xã Điện Bàn do UBND phường quản lý, trong đó tại phường Điện Nam Đông diện tích 3.612,70 m2 (gồm: 3.511,60 m2 đất thủy lợi, 101,10 m2 đất bằng trồng cây hàng năm khác), tại phường Điện Nam Trung diện tích 10.279,90 m2 (gồm: 5.484,20 m2 đất thủy lợi, 4.795,70 m2 đất bằng chưa sử dụng).

Đồng thời, quyết định giao đất, cho thuê đất với diện tích 15.423,80 m2, bao gồm 13.892,60 m2 đất thu hồi nêu trên và 1.531,20 m2 đất (tại phường Điện Nam Đông diện tích 1.146,60 m2, tại phường Điện Nam Trung diện tích 384,60 m2) cho Chi nhánh Bất động sản Công ty CP Vinaconex 25 tại Quảng Nam để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Thiên Ân tại phường Điện Nam Trung và phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (đợt 3).

Theo đó, cơ cấu sử dụng đất bao gồm: đất giao có thu tiền sử dụng đất 6.709,41 m2 (đất ở liền kề 6.144,18 m2, đất ở biệt thự 565,23 m2); đất giao không thu tiền sử dụng đất 8.317,19 m2 (đất ở tái định cư 255,37 m2, đất công cộng 760,07 m2, đất cây xanh công viên 473,20 m2, đất hạ tầng kỹ thuật 6.828,54 m2); đất thuê trả tiền một lần (đất thương mại, dịch vụ) 397,20 m2.

Chi nhánh Bất động sản Công ty CP Vinaconex 25 tại Quảng Nam có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các khoản thu khác về đất vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định.