(BĐT) - UBND huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Dự án Các tuyến nội thị thị trấn Prao, huyện Đông Giang với tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý I/2020 sẽ đấu thầu rộng rãi Gói thầu Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (giá gói thầu 0,805 tỷ đồng). Trong quý II/2020 sẽ đấu thầu rộng rãi 2 gói thầu thuộc Dự án gồm: Gói thầu thi công xây dựng công trình (giá gói thầu 58,32 tỷ đồng) và Gói thầu giám sát thi công xây dựng (giá gói thầu 1,26 tỷ đồng). Trong quý IV/2022 sẽ đấu thầu rộng rãi Gói thầu kiểm toán công trình (giá gói thầu 0,567 tỷ đồng). Cả 4 gói thầu nêu trên đều được đấu thầu qua mạng.