(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa quyết định chuyển nguồn số dư dự toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) và số dư tạm ứng vốn đầu tư chưa có khối lượng thanh toán năm 2018 sang năm 2019.
Tỉnh Quảng Nam chuyển nguồn TW bổ sung sang năm của Dự án Sửa chữa khẩn cấp kè chống sạt lở bờ biển xã Tam Hải. Ảnh minh họa: Internet

Tỉnh Quảng Nam chuyển nguồn TW bổ sung sang năm của Dự án Sửa chữa khẩn cấp kè chống sạt lở bờ biển xã Tam Hải. Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, với số dư dự toán vốn đầu tư XDCB năm 2018, Tỉnh chuyển nguồn trung ương bổ sung năm 2017 đã hết thời hạn giải ngân sang năm 2019, số tiền là 2,732 tỷ đồng của Dự án Sửa chữa khẩn cấp kè chống sạt lở bờ biển thôn Tân Lập và thôn Thuận An, xã Tam Hải. Tỉnh cũng quyết định chuyển nguồn 327,842 tỷ đồng số dư thuộc kế hoạch vốn năm 2018 sang năm 2019.

Tỉnh cũng chuyển nguồn 950,470 tỷ đồng số dư tạm ứng vốn đầu tư XDCB chưa có khối lượng thanh toán các năm đến năm 2018 sang năm 2019. Trong đó, số dư tạm ứng vốn đầu tư xây dựng đến năm 2018 là 396,394 tỷ đồng; số dư tạm ứng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia đến năm 2018 là 216,731 tỷ đồng; số dư tạm ứng vốn trái phiếu chính phủ đến năm 2018 là 553,859 tỷ đồng.