(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cầu Sông Oa và đường dẫn hai đầu cầu. Theo đó, 10 gói thầu với tổng giá trị 26,317 tỷ đồng sẽ được lựa chọn nhà thầu trong thời gian tới.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, trong quý I/2021, sẽ chỉ định nhà thầu thực hiện một số gói thầu: khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; cắm cọc giải phóng mặt bằng, giám sát khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công...

Sang quý II/2021, sẽ triển khai các gói thầu: lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây lắp; lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu giám sát thi công xây lắp; giám sát thi công xây dựng công trình; thi công xây dựng công trình. Gói thầu kiểm toán công trình sẽ được thực hiện vào quý III/2023.