(BĐT) - Ngày 12/5/2021, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định thành lập Tổ rà soát các dự án chậm tiến độ trên địa bàn Tỉnh.

Theo đó, Tổ rà soát các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có 18 thành viên và đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh làm Tổ trưởng. Tổ rà soát có nhiệm vụ tổ chức rà soát các dự án chậm tiến độ trên địa bàn; giám sát, đánh giá đầu tư theo kế hoạch đã được phê duyệt đối với các dự án chậm tiến độ; tham mưu UBND Tỉnh xử lý các dự án chậm tiến độ theo đúng quy định của pháp luật.

Được biết, thời gian qua, UBND tỉnh Quảng Bình đã tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thường xuyên đôn đốc, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn Tỉnh. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2016 - 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND Tỉnh quyết định thu hồi đất 17 dự án với tổng diện tích đất 606.517m2. Hiện tại, trên địa bàn Tỉnh có 12 dự án đang thuê đất thực hiện tại các vị trí sinh lời cao nhưng chậm tiến độ; 39 dự án đã cấp quyết định chủ trương đầu tư nhưng triển khai chậm so với quyết định phê duyệt, trong đó 33 dự án đã cấp quyết định chủ trương đầu tư từ trước năm 2019; trong tổng số 37 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị có 11 dự án chậm tiến độ xây dựng so với thời gian quy định thực hiện phần hạ tầng kỹ thuật. Riêng tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, có 6 dự án đang chậm tiến độ.