(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Tân Phú vừa công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với Dự án Quét, thu gom chất thải rắn sinh hoạt; thu gom và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; thu gom và vệ sinh 40 thùng rác 2 ngăn công cộng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Giá dự toán của Dự án là 221,269 tỷ đồng. Dự án gồm 2 gói thầu tư vấn và dịch vụ phi tư vấn, sẽ bắt đầu lựa chọn nhà thầu từ quý I/2021. Dự án sử dụng ngân sách quận Tân Phú, TP.HCM.

Riêng gói thầu dịch vụ phi tư vấn Quét thu gom chất thải rắn sinh hoạt; thu gom và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; thu gom và vệ sinh 40 thùng rác 2 ngăn công cộng trên địa bàn quận Tân Phú lần 5 (từ ngày 1/4/2021 đến ngày 31/3/2024) có giá gói thầu là 220,753 tỷ đồng, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Thời gian thực hiện hợp đồng là 36 tháng.