Quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ đã đạt được những bước phát triển tích cực theo cả chiều rộng và chiều sâu, ngày càng đi vào thực chất.
Quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ ảnh 1

Quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ. Đồ họa: TTXVN

Theo TTXVN