(BĐT) - Ngày 26/11 tới, Công ty CP Công trình giao thông vận tải Quảng Nam (mã chứng khoán: QTC) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 18%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 8/12/2020.

Tính đến cuối năm 2019, Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 5,96 tỷ đồng, ngoài ra Công ty còn hơn 2,56 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

Năm 2020, Công ty đặt mục tiêu doanh thu 150 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 6,5 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt dự kiến ở mức 16%.

Lũy kế 3 quý đầu năm nay, Công ty đạt 91,2 tỷ đồng doanh thu, giảm 8,26%; lợi nhuận sau thuế đạt 2,87 tỷ đồng, giảm 36,78% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đến 30/9/2020, tổng tài sản của Công ty tăng gần 20% so với thời điểm đầu năm, đạt hơn 85 tỷ đồng.