(BĐT) - Ngày 30/12 tới, Công ty CP Que hàn điện Việt Đức (mã chứng khoán: QHD) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán cổ tức từ ngày 18/1/2022.

Như vậy, với khối lượng chứng khoán đang niêm yết và lưu hành là 5,52 triệu cổ phiếu, Công ty sẽ phải chi khoảng 11,04 tỷ đồng tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 197,16 tỷ đồng, giảm 2,67% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế hơn 8,15 tỷ đồng, giảm 64,83%.

Như vậy, sau 9 tháng, Công ty đã hoàn thành 76,25% kế hoạch doanh thu và 65,2% chỉ tiêu lợi nhuận.