Năm 2016, Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) đề ra kế hoạch kinh doanh dựa trên 3 kịch bản giá dầu. 
PVS dự kiến lãi 680 tỷ đồng nếu giá dầu xấp xỉ 40 USD/thùng

Cụ thể, nếu giá dầu thô bình quân ở mức 40 USD/thùng, Công ty dự kiến đạt 16.000 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, 850 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất, 680 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất. Trong kịch bản này, Công ty mẹ ước đạt 500 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế và tổng mức đầu tư 382 tỷ đồng.

Nếu giá dầu thô bình quân ở 60 USD/thùng, PVS kỳ vọng doanh thu hợp nhất sẽ đạt 22.000 tỷ đồng, lãi sau thuế hợp nhất 960 tỷ đồng, lãi sau thuế Công ty mẹ 730 tỷ đồng và mức đầu tư thực hiện khoảng 934 tỷ đồng.

Trong kịch bản thận trọng, với giá dầu về mức 25 - 30 USD/thùng, PVS dự tính sẽ bị lỗ sau thuế hợp nhất khoảng 250 tỷ đồng, trong đó Công ty mẹ hòa vốn.

Năm 2015, PVS đạt gần 23.735 tỷ đồng doanh thu, 951,619 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất Công ty mẹ, thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) đạt 3.089 tỷ đồng. Theo kế hoạch, PVS sẽ thực hiện chia cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 12%.

Theo ĐTCK