(BĐT) - Thông tin từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, lần đầu tiên trong 5 năm vừa qua, hệ số bù trữ lượng dầu khí (giữa gia tăng trữ lượng và sản lượng khai thác) đạt 1,19 lần -bảo đảm mức an toàn cho phát triển bền vững của Tập đoàn.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tổng sản lượng khai thác quy dầu 6 tháng đạt 10,73 triệu tấn, vượt 4,2% kế hoạch 6 tháng và bằng 52,7% kế hoạch năm. Trong đó: sản lượng khai thác dầu 6 tháng đạt 5,92 triệu tấn, vượt 7,9% kế hoạch 6 tháng. Sản lượng khai thác khí 6 tháng đạt 4,81 tỷ m3, bằng 100% kế hoạch 6 tháng và bằng 49,4% kế hoạch năm.

Sản xuất điện 6 tháng đạt 10,90 tỷ kWh, bằng 98,7% kế hoạch 6 tháng và 50,5% kế hoạch năm. Sản xuất đạm 6 tháng đạt 962,4 nghìn tấn, vượt 13,5% kế hoạch 6 tháng và bằng 61,6% kế hoạch năm. Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn 6 tháng đạt 6,40 triệu tấn, bằng 96,3% kế hoạch 6 tháng và 54,2% kế hoạch năm.

Với những kết quả khả quan từ sản xuất kinh doanh, tài chính của PVN có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng doanh thu toàn PVN 6 tháng đầu năm 2020 đạt 283,5 nghìn tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 đạt 32 nghìn tỷ đồng.