Tổng Công ty khí Việt Nam (PV Gas -HoSE: GAS) vừa thông qua việc chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tổng mức chia 23%. Với khoảng 1,9 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính PVGas sẽ phải chi trả khoảng 4.400 tỷ đồng cổ tức đợt này, dự kiến trong quý III.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Trong đó, công ty sẽ thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2018 với tỷ lệ 13%, tương đương số tiền 2.488 tỷ đồng. Trước đó, PV Gas đã chi tạm ứng đợt 1/2018 tỷ lệ 20% và đợt 2/2018 cũng 20%. Tổng mức chi trả cho năm 2018 tổng cộng 53%.

Song song đó, PV Gas cũng tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 với tỷ lệ 10%, tương đương số tiền 1.914 tỷ đồng. Năm 2019, tổng công ty có kế hoạch chi trả cổ tức tỷ lệ 30% bằng tiền.

Trong năm 2018, PV GAS đạt doanh thu 75.991 tỷ đồng, tăng 17%; lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 12.102 tỷ đồng, tăng 25% so với năm trước đó.

Sang năm 2019, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 63.908 tỷ và lợi nhuận sau thuế 7.643 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm, PV Gas ghi nhận 6.120 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 80% kế hoạch năm.

Năm 2019, PV Gas sẽ kiểm soát, bảo đảm tiến độ các dự án đầu tư từ khâu chuẩn bị đến thực hiện đầu tư đưa dự án vào sử dụng, đặc biệt là các dự án trọng điểm (LNG 1 triệu tấn tại Thị Vải, Nam Côn Sơn 2 - giai đoạn 2, Sao Vàng - Đại Nguyệt, kho LPG lạnh miền Bắc); thực hiện thanh quyết toán các dự án hoàn thành theo quy định; tập trung nguồn lực, hoàn thiện các thủ tục để tham gia, sản xuất ống và bọc ống cho dự án Nam Côn Sơn 2 - giai đoạn 2 và chuẩn bị cho dự án Lô B - Ô Môn.

Theo NDH