(BĐT) - Tổng công ty Khí Việt Nam -CTCP (PV Gas) đang phát hành hồ sơ mời thầu Gói thầu Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản và bảo hiểm trách nhiệm đối với bên thứ ba cho toàn bộ hệ thống tài sản của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP, giá trị 286,181 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu được đấu thầu rộng rãi trong nước, sử dụng nguồn vốn sản xuất kinh doanh của PV Gas năm 2020 và 2021. Bảo đảm dự thầu yêu cầu 2,9 tỷ đồng. Dự kiến mở thầu ngày 12/5/2020.

Theo yêu cầu của HSMT, nhà thầu chính phải đảm bảo doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu đạt 150 tỷ đồng/năm trong vòng 3 năm gần nhất (2017 - 2019). Về năng lực kinh nghiệm, yêu cầu nhà thầu đáp ứng điều kiện giá trị hợp đồng tương tự/phí bảo hiểm mỗi hợp đồng từ 30 tỷ đồng/năm trở lên; số tiền bảo hiểm phần bảo hiểm tài sản trên bờ từ 500 triệu USD/hợp đồng trở lên; số tiền bảo hiểm phần bảo hiểm tài sản ngoài khơi từ 650 triệu USD/hợp đồng trở lên.