Kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2019 giảm 16% và lợi nhuận giảm 35% so với năm trước.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas -HoSE: GAS) đặt kế hoạch tài chính năm 2019 với doanh thu 63.908 tỷ và lợi nhuận sau thuế 7.643 tỷ đồng. Kế hoạch cổ tức ở mức 30%. So với kết quả đạt được năm 2018, kế hoạch doanh thu giảm 16% và lợi nhuận giảm 35%.

Riêng công ty mẹ, chỉ tiêu doanh thu là 59.042 tỷ và lợi nhuận sau thuế là 7.472 tỷ đồng. So với báo cáo tài chính kiểm toán riêng 2018, kế hoạch này giảm 13% về doanh thu và 34% về lợi nhuận.

Về sản lượng, PV Gas có kế hoạch đưa vào 9,75 tỷ m3 khí ẩm, trong đó chủ yếu là hệ thống khí Nam Côn Sơn với sản lượng 6,5 tỷ m3. Kế hoạch tiêu thụ khí khô là 9,35 tỷ m3, Condensate là 62.000 tấn và LPG công ty mẹ là 1,22 triệu tấn. Năm 2019, công ty giả định giá dầu ở mức 65 USD/thùng.

Về đầu tư, PV Gas sẽ đầu tư vào 22 dự án với tổng vốn giải ngân là 3.332 tỷ đồng; trong đó vốn chủ sở hữu chi ra 2.304 tỷ đồng, còn lại 1.028 tỷ là vốn vay và khác.

Năm ngoái PV Gas cũng đặt kế hoạch kinh doanh sụt giảm. Tuy nhiên, kết thúc năm 2018, Tổng công ty báo lãi sau thuế 11.709 tỷ đồng, vượt đến 82% kế hoạch đề ra nhờ giá dầu cao hơn so với kế hoạch (tăng 23,4 USD/thùng).

Theo NDH