(BĐT) - Công ty CP Phú Tài (mã chứng khoán: PTB) vừa công bố ước tính kết quả kinh doanh quý I/2022 và kế hoạch quý II/2022.

Theo đó, trong quý I/2022, Công ty ước tính ghi nhận 1.735,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 180,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 23% và 43% so với cùng kỳ và lần lượt hoàn thành 24% và 23% kế hoạch năm.

Quý II/2022, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 1.977 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 213 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu tăng 21% lên 3.713 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế tăng 38% so với cùng kỳ năm trước lên 393 tỷ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2022, Công ty đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 7.250 tỷ đồng, tăng 10% so với thực hiện 2021. Lợi nhuận trước thuế 790 tỷ đồng, tăng 21%; lợi nhuận sau thuế 632 tỷ đồng, tăng 20%.