(BĐT) - Ngày 9/12 tới, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ) sẽ chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2020 với tỷ lệ 6%. Ngày thanh toán là 22/12/2020.

Với hơn 225 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ chi ra hơn 135 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.

Theo Báo cáo tài chính quý III/2020, Công ty ghi nhận doanh thu thuần gần 3.975 tỷ đồng, tăng gần 26%; lãi sau thuế đạt 214 tỷ đồng, tăng 2% so với quý III/2019.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, Công ty đạt 11.668 tỷ đồng doanh thu thuần và 662 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tăng 18% và giảm 20% so với cùng kỳ 2019.

So với kế hoạch năm đề ra, sau 9 tháng, Công ty đã thực hiện được 81% kế hoạch doanh thu và 77% mục tiêu lợi nhuận cả năm.