(BĐT) - HĐQT Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ) vừa thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 3/2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%.
PNJ chia cổ tức đợt 3/2020, tỷ lệ 6%

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là ngày 10/12, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ 11/1/2022.

Với hơn 227 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty dự kiến chi hơn 136 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Mới đây, Công ty đã công bố kết quả kinh doanh tháng 10/2021 với doanh thu thuần đạt 2,080 tỷ đồng (tăng 13,8% so với cùng kỳ năm ngoái) và lợi nhuận sau thuế đạt 120 tỷ đồng.

Lũy kế 10 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 14.594 tỷ đồng, tăng 8,1% và lợi nhuận sau thuế đạt 697 tỷ đồng, giảm 14,6% so với cùng kỳ năm ngoái.