(BĐT) - Ngày 18/8 tới, Công ty CP Đầu tư và Sản xuất Petro miền Trung (mã chứng khoán PMG) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu.

Dự kiến, Công ty sẽ phát hành thêm 4.212.409 cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông. Tỷ lệ phát hành là 10%, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:10 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt sẽ được nhận cổ tức là 10 cổ phiếu phát hành thêm).

Quý II/2020, Công ty ghi nhận doanh thu 253,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 9,9 tỷ đồng, lần lượt bằng 71,8% và 62% so với thực hiện quý II/2019.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2020, Công ty đạt 621,7 tỷ đồng doanh thu và 30,9 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt bằng 94,7% và 64,9% so với thực hiện cùng kỳ năm 2019.