(BĐT) - 6 tháng đầu năm 2018, CTCP Đầu tư Điện lực 3 (Mã CK: PIC) ghi nhận mức doanh thu đạt 60,6 đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 27,7 tỷ đồng, vượt 17% kế hoạch cả năm.

Tính riêng quý II/2018, Công ty đạt 28 tỷ đồng doanh thu và 18 tỷ đồng lợi nhuận gôp, tăng lần lượt 58% và 44% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn điều lệ của Công ty hiện tại đạt 303,1 tỷ đồng, tương ứng với hơn 30,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Tình đến cuối tháng 6/2018, Công ty có tổng tài sản là 591 tỷ đồng, tăng 3,5% so với đầu năm. Trong đó, nợ phải trả là 250 tỷ đồng, chiếm 42%.