(BĐT) - Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 6 gói thầu thuộc Dự án Hồ chứa nước Mỹ Lâm, tỉnh Phú Yên với tổng mức đầu tư 1.009 tỷ đồng.
Phối cảnh tràn xả lũ hồ chứa nước Mỹ Lâm

Phối cảnh tràn xả lũ hồ chứa nước Mỹ Lâm

Theo đó, trong quý III/2020, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên sẽ lựa chọn nhà thầu cho 6 gói thầu này. Trong đó có 4 gói thầu đấu thầu rộng rãi, qua mạng gồm: Gói thầu số 02BNNPY-XL Thi công xây lắp hệ thống kênh chính Đông (giá gói thầu 5,198 tỷ đồng; thời gian thực hiện hợp đồng 6 tháng); Gói thầu số 03BNNPY-XL Thi công xây lắp hệ thống kênh Tả An Sang (giá gói thầu 12,976 tỷ đồng; thời gian thực hiện hợp đồng 9 tháng); Gói thầu số 04BNNPY-XL Thi công xây lắp hệ thống kênh Chính An Sang - Phú Hữu (giá gói thầu 45,098 tỷ đồng; thời gian thực hiện hợp đồng 12 tháng); Gói thầu số 05BNNPY-XL Thi công xây lắp hệ thống kênh nhánh An Sang - Phú Hữu (giá gói thầu 14,918 tỷ đồng; thời gian thực hiện hợp đồng 9 tháng).