(BĐT) - Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ vừa thông báo phát hành hồ sơ mời sơ tuyển 4 dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng chi phí thực hiện 3.668 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Thứ nhất là Dự án Khu dân cư mới phía Tây Nam thị trấn Đoan Hùng (tổng chi phí thực hiện 1.450,8 tỷ đồng; tổng diện tích 272.000 m2; thời gian phát hành hồ sơ từ 3/4 - 8/5/2020; địa điểm thực hiện tại xã Sóc Đăng và thị trấn Đoan Hùng.

3 dự án còn lại thực hiện tại thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, gồm: Dự án Khu nhà ở đô thị Thanh Sơn (tổng chi phí thực hiện là 1.237,1 tỷ đồng; tổng diện tích 234.000 m2; thời gian phát hành hồ sơ từ 31/3 - 5/5/2020); Dự án Khu nhà ở đô thị Cửa Hàng (tổng chi phí thực hiện là 462,5 tỷ đồng; tổng diện tích 81.000 m2; thời gian phát hành hồ sơ từ 31/3 - 4/5/2020); Dự án Khu nhà ở đô thị Ba Cô (tổng chi phí thực hiện là 517,5 tỷ đồng; tổng diện tích 90.000 m2; thời gian phát hành hồ sơ từ  31/3 - 1/5/2020).