(BĐT) - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cho biết, thời hạn để nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện 2 dự án sử dụng đất tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ với tổng mức đầu tư dự kiến 110 tỷ đồng là ngày 30/5/2020.
Dự án Khu dịch vụ đô thị văn hóa - thể thao và Học viện Golf Ao Châu, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án Khu dịch vụ đô thị văn hóa - thể thao và Học viện Golf Ao Châu, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Thứ nhất là Dự án Khu dịch vụ đô thị, văn hóa - thể thao và học viện golf Ao Châu, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng; tổng diện tích đất sử dụng 485,48 ha; thời gian thực hiện 2020 - 2025. Thứ 2 là Dự án Khu nhà ở đô thị phía nam thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa với tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng; tổng diện tích đất sử dụng 12,1 ha Dự án sẽ được thực hiện trong năm 2020. 2 khu đất chưa được giải phóng mặt bằng.