(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ (Bên mời thầu) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 11 gói thầu thuộc Dự án Cải tạo, gia cố và nâng cấp đường Âu Cơ (giai đoạn II) với tổng mức đầu tư 780,947 tỷ đồng, sử dụng ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh Phú Thọ và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý III/2021, Bên mời thầu sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi một số gói thầu thuộc Dự án gồm: Gói thầu số 30 Thi công xây dựng công trình (giá gói thầu 544,931 tỷ đồng); Gói thầu số 31 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (giá gói thầu 5,211 tỷ đồng); Gói thầu số 32 Bảo hiểm xây dựng công trình (giá gói thầu 1,247 tỷ đồng); Gói thầu số 33 Thi công hạng mục công trình di chuyển đường điện để giải phóng mặt bằng (giá gói thầu 4,158 tỷ đồng).