(BĐT) - Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ vừa cho biết, trong quý IV/2017, địa phương này sẽ tiến hành tổ chức lựa chọn nhà đầu tư cho 3 dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng chi phí thực hiện 2.365 tỷ đồng.

Cả 3 dự án nêu trên đều chỉ định nhà đầu tư thực hiện, phương thức lựa chọn nhà đầu tư là một giai đoạn một túi hồ sơ, thời gian thực hiện hợp đồng là 5 năm.

Theo đó, Dự án Khu đô thị mới Việt Séc xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì có tổng chi phí thực hiện là 1.235 tỷ đồng. Dự án Khu nhà ở đồi Cây Trẩu, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì có tổng chi phí thực hiện là 635 tỷ đồng. Dự án Khu nhà ở đô thị đồng Đè Thàng, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì có tổng chi phí thực hiện là 495 tỷ đồng.