Trong quý I/2016, CTCP Cao su Phước Hòa (PHR) đạt 146 tỷ đồng doanh thu, giảm 24,4%, nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 24,9 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2015 nhờ khoản tiền thu được từ thanh lý cây cao su.
PHR đạt 24,9 tỷ đồng lợi nhuận quý I

ĐHCĐ năm 2016 của PHR đã thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm nay, với chỉ tiêu tổng doanh thu 907 tỷ đồng, giảm 35% so với năm 2015. Trong đó, doanh thu từ cao su dự kiến trên 723 tỷ đồng, chiếm 80%; doanh thu tài chính và doanh thu khác dự kiến lần lượt đạt 38 tỷ đồng và 138 tỷ đồng (trong đó có 118 tỷ đồng từ thanh lý vườn cây). Kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 126 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 101 tỷ đồng, giảm 52% so với năm 2015.

Ngoài ra, PHR sẽ dành 44 tỷ đồng phục vụ cho các dự án đầu tư, tập trung vào vườn cây tái canh và vườn cây kiến thiết cơ bản trong nội bộ công ty cũng như tại 3 công ty trực thuộc là Phước Hoa - Kampong Thom, Phước Hòa - DakLak, Khu công nghiệp Tân Bình.

Theo ĐTCK