Nếu mua thành công, ông Vũ Mạnh Tiến sẽ nắm 0,64% vốn của Ngân hàng Quốc Dân.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thông tin ông Vũ Mạnh Tiến, Phó Chủ tịch HĐQT của Ngân hàng Quốc Dân (NCB - HoSE: NVB) đăng ký mua 1,9 triệu cổ phiếu, tương đương 0,46% vốn. Hiện ông Tiến không sở hữu cổ phần của ngân hàng.

Giao dịch sẽ được thực hiện theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh từ ngày 25/6 đến 19/7.

Đầu tháng 6, NCB phát hành thành công 109 triệu cổ phiếu, gồm 96,27 triệu đơn vị cho cổ đông hiện hữu và phần còn lại cho người lao động. Ngân hàng tăng vốn từ 3.010 tỷ đồng lên hơn 4.100 tỷ đồng.

NCB sẽ dùng toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành để nâng cấp cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa công nghệ thông tin, phát triển ngân hàng số (Digital Banking), đầu tư thay đổi và xây dựng hình ảnh thương hiệu, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ, mở rộng mạng lưới cũng như tăng cường quản trị rủi ro - quản trị điều hành.

Ngân hàng cũng lên kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi, để tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, mở rộng hoạt động kinh doanh.

Theo NDH