Chỉ có 32 cổ đông, đại diện và sở hữu gần 11% vốn của Ocean Group, tham dự phiên họp thường niên lần 1 năm 2019.

Phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group, mã CK: OGC) dự kiến bắt đầu từ 9h sáng 27/4, đã không tổ chức thành công do không đủ điều kiện tiến hành. Theo đại diện ban kiểm soát, tới thời điểm bắt đầu, phiên họp chỉ có sự tham gia của 32 cổ đông, đại diện và sở hữu cho 10,87% vốn điều lệ công ty, không đáp ứng tỷ lệ tối thiểu để thực hiện phiên họp.

Năm 2019, Ocean Group trình cổ đông kế hoạch kinh doanh giảm mạnh so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến chỉ đạt 16 tỷ đồng, bằng 33% so với thực hiện năm 2018. Tổng doanh thu và chi phí hoạt động dự kiến là 1.116 tỷ và 1.062 tỷ đồng, giảm lần lượt 18% và 16% năm trước.

Theo tờ trình gửi cổ đông, Hội đồng quản trị (HĐQT) Ocean Group đánh giá 2018 là một năm nhiều biến động và khó khăn, đặc biệt là vấn đề nhân sự. Công ty đã kiện toàn bộ máy hoạt động từ phiên họp thường niên giữa năm trước nhưng quyết định này đã bị Tòa án áp dụng biện pháp dừng khẩn cấp theo đơn đề nghị của nhóm cổ đông lớn.

"Hiện nay việc khởi kiện của cổ đông lớn được Tòa án thụ lý, công ty đã khiếu nại tuy nhiên do việc xét xử quá dài và chưa kết thúc nên Ocean Group tiếp tục bị ảnh hưởng của quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp. Đây là những sự việc đáng tiếc, khách quan ảnh hưởng đến công ty cũng như hoạt động của HĐQT", báo cáo của Chủ tịch Ocean Group viết.

Cũng theo tờ trình tại phiên họp, HĐQT Ocean Group tiếp tục trình cổ đông việc bầu bổ sung 5 thành viên HĐQT và 3 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

Đến trước khi diễn ra phiên họp, ba nhóm cổ đông đã gửi danh sách đề cử nhân sự tham gia.

Cổ đông Hà Bảo, công ty có liên quan đến nguyên Chủ tịch Hà Văn Thắm với sở hữu 5,33% vốn điều lệ Ocean Group, đề cử bà Nguyễn Thị Lan Hương tham gia HĐQT nhiệm kỳ mới.

Nhóm cổ đông gồm 5 cá nhân với tổng sở hữu 10,05% đề cử hai nhân sự là ông Nguyễn Thành Trung (sinh năm 1976) và ông Nguyễn Đức Duy (sinh năm 1991). Trong khi đó, nhóm cổ đông gồm 4 cá nhân với tổng sở hữu 5,22% đề cử ông Dương Thái Long (sinh năm 1976).

Theo Vnexpress