• Việt Nam nhập gần 3,5 triệu tấn phế liệu sắt thép nửa đầu năm

    21/07/2021 17:07

    (BĐT) - Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu phế liệu sắt thép các loại trong tháng 6/2021 đạt gần 708 nghìn tấn, giá trị hơn 325 triệu USD, giảm nhẹ về lượng, nhưng tăng 13% về giá trị so với tháng 5/2021. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu phế liệu sắt thép đạt gần 3,5 triệu tấn, trị giá hơn 1,4 tỷ USD, tăng 32% về lượng và tăng gần 2,2 lần về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.

chuyên đề

Kết nối đầu tư