(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA). Theo đó, kế hoạch nêu rõ những nhiệm vụ nhằm thực hiện đầy đủ và có hiệu quả Hiệp định này.
Cần hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng có sự tham gia của các doanh nghiệp Vương quốc Anh để tận dụng lợi ích của UKVFTA. Ảnh: Lê Tiên

Cần hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng có sự tham gia của các doanh nghiệp Vương quốc Anh để tận dụng lợi ích của UKVFTA. Ảnh: Lê Tiên

Cụ thể, cần tăng cường phổ biến thông tin về UKVFTA và thị trường Vương quốc Anh cho các đối tượng có liên quan, đặc biệt là các đối tượng có thể chịu tác động; thiết lập đầu mối thông tin về Hiệp định tại Bộ Công Thương để cung cấp thông tin, hướng dẫn và làm rõ nội dung cam kết và các vấn đề có liên quan…

Các bộ, ngành liên quan tiếp tục thực hiện rà soát pháp luật trong quá trình thực thi Hiệp định và báo cáo Chính phủ nếu có đề xuất sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật khác để phù hợp với yêu cầu của Hiệp định; sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt ban hành theo đúng với lộ trình đã quy định của UKVFTA…

Thủ tướng yêu cầu xây dựng các chương trình hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngành hàng, doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng có sự tham gia của các doanh nghiệp Vương quốc Anh để tận dụng lợi ích của Hiệp định; tăng cường các biện pháp, cơ chế khuyến khích, định hướng các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Vương quốc Anh kết nối với doanh nghiệp nội địa, góp phần vào việc hình thành và phát triển chuỗi cung ứng…

Bên cạnh đó, cần xây dựng và ban hành đồng bộ các chính sách xã hội cũng như đánh giá những tác động của UKVFTA đến vấn đề lao động, việc làm, xã hội..., đề xuất các giải pháp để có thể thực hiện hiệu quả UKVFTA.