(BĐT) - Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đối với UBND cấp tỉnh năm 2017.

Bộ chỉ số này có tổng thang điểm 100 với 4 nội dung đánh giá. Chỉ số đầu tiên là Quản lý nhà nước về công tác PCTN (20 điểm), bao gồm đánh giá các nội dung: Lãnh đạo, chỉ đạo về công tác PCTN; nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác quản lý kinh tế - xã hội để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN...). 3 chỉ số còn lại là Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa (30 điểm); Phát hiện các hành vi tham nhũng (25 điểm) và Xử lý các hành vi tham nhũng (25 điểm).

Năm 2016, điểm số trung bình của cả nước về PCTN là 58,34/100 điểm, địa phương đạt điểm cao nhất là tỉnh Lào Cai với 77,67 điểm và địa phương có điểm thấp nhất là Vĩnh Long với 43,53 điểm. Có 31 địa phương có điểm số thấp hơn điểm số trung bình trên toàn quốc.