• Quý I/2021, NTL báo lãi tăng 9,9%

    26/04/2021 18:04

    (BĐT) - Công ty CP Phát triển đô thị Từ Liêm (mã chứng khoán: NTL) công bố Báo cáo tài chính quý I/2021 với doanh thu đạt 50 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 13,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 20,2% và 9,9% so với cùng kỳ năm trước.
  • Năm 2021, NTL đặt kế hoạch lợi nhuận giảm 5,5%

    13/04/2021 11:03

    (BĐT) - Công ty CP Phát triển đô thị Từ Liêm (mã chứng khoán: NTL) công bố kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu 800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 350 tỷ đồng và cổ tức là 25%. Như vậy, ước tính lợi nhuận sẽ giảm 5,5% so với thực hiện trong năm 2020.

chuyên đề

Kết nối đầu tư