(BĐT) - Sáng ngày 14/4 tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã tổ chức Họp báo công tác thanh tra quý I/2016. Theo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng quý I/2016 của cơ quan này, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 1.553 cuộc thanh tra hành chính và 33.927 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.
Thanh tra Chính phủ đã triển khai 1.553 cuộc thanh tra hành chính trong quý I/2016. Ảnh: St

Thanh tra Chính phủ đã triển khai 1.553 cuộc thanh tra hành chính trong quý I/2016. Ảnh: St

TTCP cho biết, qua thanh tra đã chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế trên 23.351 tỷ đồng và 1.973 ha đất. Trong đó, đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước trên 731 tỷ đồng và 335 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý 22.620 tỷ đồng và 1.637 ha đất. Đồng thời, ban hành 60.661 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 642 tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 156 tập thể, 34 cá nhân và chuyển cơ quan điều tra xử lý 5 vụ việc, 5 đối tượng,

Đặc biệt, đối với công tác phòng, chống tham nhũng, ngành thanh tra đã phát hiện 4 vụ, 6 đối tượng có hành vi tham nhũng với số tiền 3,1 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 196 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 3 cá nhân, xử lý hình sự 3 vụ, 5 đối tượng. Các vụ việc tham nhũng xảy ra tại Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng và Đồng Nai.

Theo kế hoạch, quý II/2016, TTCP sẽ tập trung thanh tra việc quản lý mua sắm tài sản và quản lý tài chính công; quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý vốn chủ sở hữu, cổ phần hoá, thoái vốn, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước…